Burme

Burma se smatra najstarijim obeležjem braka, koji datira iz starog Egipta, odnosno prema nekim izvorima, od 9. veka p. n. e. Naime, za stare Egipćane, krug je bio simbol večnosti, zalog za trajnu ljubav i zajednički život. Zato su ga oblikovali u prsten i nosili na domalom prstu leve ruke. Razlog za to je bio što su verovali da vena sa tog mesta vodi pravo do srca.

Nošenje burme na levoj ruci je praktičnije; većina ljudi je desnoruka i burma na ruci može da zasmeta, posebno pojedinim profesijama, poput električara. U nekim evropskim zemljama, verenički i venčani prsten su jedan komad nakita, koji se nakon venčanja gravira; ispisuju se imena mladenaca i datum venčanja i premešta se na drugu ruku.

Zlatara Fiera je prikazala burme sa cenom. CENA JE OD iznete sume. Pozvati radi precizne informacije da li se cena odnosi na PAR muška i ženska ili je cena za Belo Zlato ili Zlato. Zlatara Fiera izrađuje burme po želji i u Srebru. Info Telefoni 011/324-54-070,  062/333-868.